bağımsız denetim ve gözetim hizmetleri mergen kalite

Bağımsız Denetim ve Gözetim

Bağımsız Denetim ve Gözetim – Mergen Kalite; Tarafsızlık ilkesi üzerine kurulmuş uzmanlığı ve bilgi birikimi ile siz değerli müşterilerimize kaliteli hizmet sunmaktadır. 

Kaynak teknolojisi, üretim faaliyetlerinde metalin erimesini içeren bir süreçtir. Kaynaklı üretimin her aşamasında kaynakçılar birçok farklı ekipmanla çeşitli sektörlerde çalışmaktadır. Kaynakçıların çalıştıkları ortamlar çoğu zaman tehlikelidir. Bu nedenle, güvenlik prosedürlerini, işçilik ve kaynak tekniklerini iyi bilmek gerekmektedir. Yeni kaynak süreçleri ve teknolojileri, verimlilik, kaynak kalitesi ve maliyet tasarrufu avantajlarına sahip olmalıdır.

Bağımsız Denetim ve Gözetim Alanında Lider Servis Sağlayıcı; Mergen Kalite

Kaynak işlemlerinde boşa harcanan zaman ve üretkenlik kaybı başlıca olumsuz faktörlerdir. Üretici firmalar her zaman maliyetleri düşürmenin, kaliteyi iyileştirmenin ve projeleri daha hızlı bitirmenin yollarını aramaktadır. Bunun için önemli olan ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarına uymaktır. Kaynak yapmak, pratik yapma ve ustalaşmanın çok zaman aldığı karmaşık bir beceri uzmanlık alanıdır. Ancak günümüzde teknolojideki gelişmeler ile birlikte kaynak yapmak, çok daha kolay bir uygulama haline gelmiştir. Bugün kullanılan ekipman o kadar güçlüdür ki neredeyse herkes kaynak yapabilir noktadadır. Yine de gelişmiş üretkenlik, verimlilik ve kalite talepleri, kaynak sektörü için güçlükler yaratmaktadır.

3. Taraf Gözetim Hizmetleri

3. TARAF GÖZETİM HİZMETLERİ kapsamında muayene ve kontrol faaliyetlerinin bağımsız ve objektif bir şekilde yerine getirileceğini, görev alan alan tüm çalışanların aldığı kararların etkilenmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını, kuruluşları olumsuz yönde etkileyecek davranışlarda bulunulmayacağını; BEYAN ve TAAHHÜT EDİYORUZ!

  • Çelik yapıların
  • Boru Hatlarının
  • Basınçlı ekipmanların
  • Makinelerin imalatlarının

 

Tüm imalat sürecinin ilgili spesifikasyonlara uygunluğunu tarafsız uzmanlarca sizin adınıza gözlemleyip raporluyoruz. 

Bizim İçin Kalite

"Standarttır"