Basınçlı Ekipmanlar Periyodik Kontrol

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol

 • Basınçlı ekipmanlar nelerdir?
 • Basınçlı kapların periyodik kontrolünü kimler yapar?
 • Basınçlı tüplerin periyodik kontrol süresi ne kadardır?
 • Basınçlı kapların bakımları yılda kaç kez yapılmalıdır?
 • Hava Tankı Periyodik Muayenesi Nasıl Yapılır?
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
 • Periyodik Kontrol Raporu
   

Basınçlı ekipmanların periyodik olarak korozyon, sızdırmazlık, aşınma, çatlak, deformasyon, bağlantı kontrolü, sıcaklık, basınç, temizlik, fonksiyon gibi kriterlerin test ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

Basınçlı Kapların kaynak dikişi kusurlarının tespiti için bütün kap yüzeyindeki kaynak yerlerinin çeşitli teknikler kullanılarak belirlenip raporlanması gerekmektedir.

Basınçlı kapların, basınçlı ekipmanların ve tesisatlarının güvenli olarak çalışabilmeleri için; iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirleyen İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre PERİYODİK KONTROL’lerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bir çok işletme yetkilisi PERİYODİK KONTROL ile PERİYODİK BAKIM’ı karıştırmakta ve bakım yaptırdığında yeterli olduğunu düşünmektedir. Oysa PERİYODİK MUAYENE araç muayenelerinde olduğu gibi BAKIM’dan ayrı bir faaliyettir. Periyodik Kontroller, ekipmanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışıp çalışmadığının Yönetmelik’le yetkilendirilmiş, konusunda uzman olan teknik personel tarafından kontrol ve testlerinin yapılmasını içermektedir.

Basınçlı Ekipmanlar Nelerdir?

Basınç altında çalışan ve özellikle sanayi iş kolların da yoğun olarak kullanılan kopmpresör benzeri ekipmanlara basınçlı ekipman denir.

 Kompresör Periyodik Kontrol

Basınçlı Kap: Ekipman ve Tesisatları işyerlerindeki iş güvenliği açısından yüksek riskli makine ve ekipmanların arasında sayılmaktadır. İç basıncı 0,5 bardan büyük olan kap ve ekipmanlara basınçlı kap denir.

 • Buhar ve kızgın su kazanları
 • Isıtma (Kalorifer, sıcak su ve benzeri) kazanları
 • Kızgın yağ kazanları
 • Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri)
 • Basınçlı hava ve gaz tankları 
 • Kapalı genleşme tankları
 • Boyler ve akümülasyon tankları
 • Kriyojenik tanklar
 • Buharlı pişirme kazanları
 • Otoklav

Mergen Kalite, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre Periyodik Kontrol ve Muayene yapan, TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyonuna sahip A tipi periyodik muayene kuruluşudur.

Basınçlı kapların periyodik kontrolünü kimler yapar?

Basınçlı kap ve ekipmanların periyodik kontrollerini gerçekleştirmeye makina mühendisleri, makina veya metal bölümü mezunu teknik öğretmenler, makina tekniker ve yüksek teknikerleri yetkilidir. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

Basınçlı ekipmanlarınızın periydik kontrolleri her biri alanında uzman ve yetki belgeli personellerimiz tarafından, son teknoloji teçhizat kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Basınçlı Ekipmanların periyodik kontrol süresi ne kadardır?

Periyodik kontroller en geç 1 yıl aralıklarla yapılmalıdır. Ekipmanda yapılan önemli değişiklikler, kazalar vb. durumlarda ise 1 yıl beklenmeden periyodik kontroller yenilenmelidir.

Basınçlı Kaplar arasında yer alan Hava Tankları 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla hava tankının periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır.

Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır.

Ultrasonik Test mergen kalite uygulaması seviye 2 sertifikalı personel

Basınçlı Kapların Periyodik Muayenesi Nasıl Yapılır?

Basınçlı Kapların Periyordik Testleri standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri uygulanarak yapılmalıdır. 

İş ekipmanları yönetmeliğinin 2.1 Basınçlı kap ve tesisatlar maddesine göre; Hava tankının muayenesi Tahribatsız muayene yöntemleri olan gözle kontrol, Radyografik ve ultrasonik yöntemle kalınlık ölçme, Manyetik Parçacık ile Muayene, Sıvı Emdirme (Penetran Sıvısı) ile Muayene, Girdap akımları (Eddy Akımı) yöntemleri ile yapılabilmektedir.

Tankının periyodik muayenesinde Hava Tankı dış çeperi ve kaynak dikişleri herhangi bir deformasyon, korozyona karşı kontrol edilmelidir.

Mergen Kalite Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti. Türk Akteditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından yapılan denetimler sonucunda; muayene faaliyetlerinin tarafsızlığı ve tutarlılığına ilişkin şartları kapsayan TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardına Göre; A Sınıfı Muayene Kuruluşu olarak tescil edilmiştir.

Basınçlı kaplar tesisat, üretim, bakım ve kontrol standartlarına uygun değilse yangın, patlama, elektrik çarpması gibi felaketlere neden olduğu için çok tehlikelidir. Bu nedenle  basınçlı kapların periyodik kontrolü can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır.