EN1090 Standardı

EN1090 Standardı

Çelik ve alüminyumdan imal edilen yapıların yaygınlaşması ile yapısal metal ürünlerin önemi artmaktadır. Enerji tesisleri, binalar, alışveriş merkezleri, spor tesisleri, konser salonları gibi yapılar ve bunların bileşenleri Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan ve ülkemizde de uygulaması zorunlu olan 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği altında, EN 1090-2’ye göre üretilen Çelik konstrüksiyonlar ve EN 1090-3’e göre üretilen alüminyum konstrüksiyonlar, EN 1090-1 standardına göre uygunluk değerlendirmeye tabii tutulmaktadır.

EN 1090 Standardına Göre Bağlantı Elemanları Kontrolü

Bir çelik veya alüminyum yapısal ürünün EN 1090-1 kapsamında olması için öncelikle ürünün yapılarda kalıcı olarak kalması amaçlanmış olmalıdır.

 • Bir yapısal mekanizmada statik taşıyıcı özellikte olması
 • İnsan sağlığı ve güvenliği için kritik önemde olması

Yapı, yukarıdaki iki şarttan birini sağlıyorsa EN 1090-1 kapsamındadır.

Çelik ve Alüminyum yapıların uygunluk gerekleri EN 1090-1 standardında tanımlanmıştır. İmalatçıların bu standarda göre ürün test ve kontrollerini yapmaları, Fabrika Üretim Kontrol (FÜK) sistemi kurup işletmeleri gerekmektedir. ISO 3834 kaynaklı imalatın kalite gerekleri tanımlamaktadır. Metal yapıların imalatında kaynak önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle kaynak kalitesinin iyi olması ürün kalitesini de doğrudan etkilemektedir. Eğer EN 1090 kapsamındaki ürünün imalatında kaynak işlemi uygulanıyorsa ISO 3834 şartlarının karşılanması gerekir.

EN 1090-2 ve EN 1090-3 İmalat Gözetimleri

Ürünlerin fabrika imalat aşamasındaki CE işaretlenmesinin de ötesinde, özel şartnamelerle belirlenmiş konstrüksiyon projelerinde şantiye kısmını da içeren montaj ve kaynak kontrolleri gerçekleştirilebilmektedir.

EN 1090 STANDARDININ KAPSADIĞI ÜRÜN GRUPLARI

 • Hafif Çelik Yapılar
 • Binalar, depolar, okullar, hastaneler, konutlar, endüstriyel tesis ve tarım barakalarının yapısal iskeletleri
 • Tribün ve stadyum yapısal elamanları
 • Silolar
 • Uzun süreli kullanılan çadır, tente yapıları
 • Hangarlar, sığınakların yapısal iskeletleri
 • Vinç Kedi Yolları
 • Vinç Ray Kirişleri
 • Bina içi veya dışında bulunan korkuluklar
 • Çelik veya alüminyumdan yapılmış balkonlar
 • Çatı ve cephe kaplama için soğuk biçimlendirilmiş levhalar
 • Bükülmüş ve eğri imal edilmiş kiriş
 • Kiriş şeklindeki yapılar
 • Plakalardan imal edilmiş kirişler
 • İşaret ve levha kirişleri (yatay olanlar)
 • İçi boşaltılmış kirişler
 • EN 10025-1 kapsamında olmayan kirişler
 • EN 10025-1 kapsamında olmayan taban plakaları
 • Soğuk biçimlendirilmiş aşık ve cephe rayları, profilleri
 • Çatı aşıkları
 • Çatı açıklıkları çerçeveleri (yük taşıyan yapının ayrılmaz bir parçası ise)
 • Kanopiler, kanopi iskeletleri
 • Boru hattı ve boru destek yapıları
 • Karayolu, demiryolu, boru, hareketli köprülerin yapısal bileşenleri
 • İskeleler, rıhtımlar ve dalgakıranların yapısal bileşenleri
 • Gergi ve askı çubukları
 • Ahşap yapılarda askılar (taşıyıcı ise)
 • Tutamaklar (kenar koruması)
 • Yatay destekler,lentolar
 • Gürültü bariyerlerinin yapısal bileşenleri
 • Çapraz destekler (ana parçalar, tali parçalar)
 • Taşıyıcı Kolonlar
 • Yangın kaçışları (binaya sabit)
 • Makaslar (çatı, köprü v.b.)
 • Kuleler ve direklerin yapısal bileşenleri
 • Sabit kurulmuş rampalar (yük taşıyıcı yapısının bir parçası ise)
 • Makine destekleri (alt kısımda taşıyıcı olanlar, makineden ayrı)
 • Tesis ve makinelerin yapısal bileşenleri (taşıyıcı kısmı ayrılmazsa)
 • Avrupa teknik onayı (ETA) olmayan kiriş kelepçeleri, askı elemanları
 • Oyun ve eğlence araçları taşıyıcıları
 • İç mekânda kullanılan asma katlar
 • Raf sistemleri (eğer taşıyıcı ise)
 • Köprü benzeri bir yapı olarak kullanılan menfezler

 

Mergen Kalite olarak uzun yıllardan beri yapısal metal ürünlerde vermiş olduğumuz uygunluk değerlendirme ve CE markalama maksatlı belgelendirme hizmetlerimizin bize verdiği deneyim sayesinde EN 1090 standardı konusunda da yetkin ekiplerimiz ile sektör taleplerini karşılamaktayız.