Gözle Muayene

Tahribatsız Muayene yöntemlerinin en eskisidir. Gözle Muayene, test edilecek malzemenin direkt göz veya ara ekipmanlar kullanılarak kontrol edilmesidir. En önemli gereksinimi ışık miktarının kabul edilebilir seviyede olmasıdır. Test yapılmadan önce yüzey temizlenmeli ve yeterli ışık sağlanarak kontrol edilmelidir. Bunun öncesinde parça ile ilgili üretim bilgileri, çalışma şartları ve bunun gibi bilgiler incelenmelidir. Gözle muayene farklı yüzey süreksizliklerinin tespitinde kullanılır. Direkt gözle temas sağlanamayan bölgelere ulaşmak için, boroskop gibi cihazlar kullanılarak test gerçekleştirilir. Birçok insan görsel kontrolün üretim tamamlandıktan sonra gerçekleşeceğini düşünür. Fakat kaynak öncesi ve kaynak sırasında yapılan kontroller, kaynak bittikten sonra oluşacak hataları ortadan kaldıracak ve üretim sonu kontrol işlemini kolaylaştıracaktır.

Gözle Muayene Neden Gereklidir?

Bitmiş kaynakta yapılan kontrollerin temel amacı kaliteden emin olmaktır. Bu sebeple bu aşamada görsel muayene gereklidir. Kaynak sonrası yapılacak kontroller temelde şunlardır;
  • Kaynak görüntüsü
  • Bitmiş kaynak ölçüleri
  • Kaynak hataları

Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilebilir. Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de en önemli muayene yöntemidir. Genellikle başka bir tahribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışmadır. Diğer tahribatsız muayene yöntemleri için hazırlanmış uygulama standartlarının çoğunda öncelikle gözle muayene yapılması ve bulguların kaydedilmesi istenmektedir. Gözle muayene (Visual Test), metalik veya metalik olmayan bütün malzemelere uygulanabilmektedir.

Kullanılan EN ve ISO Standartları

Genel kurallar, metalografik replika tekniği, yardımcı malzemeler, kullanılan teçhizat ve terminoloji vb. içeren standartlardır.
  • EN 13018
  • ISO 3057
  • EN ISO 3058
  • EN 13927
  • EN 1330-10