mergenkalite_proje

Gözle Muayene

Tahribatsız testlerin ilk adımı görsel muayenedir ve tahribatsız muayenenin temelidir. Kaynakların ve malzemelerin gerekli standartlara veya yönetmeliklere göre kaynak kumpası, el feneri, büyüteç vs gibi gereçlerle yapılan muayenelerdir.

Muayene yüzeyindeki süreksizlikler ve geometrik bozukluklar gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin tespiti için kullanılan yöntemdir.

Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de en önemli muayene yöntemidir. Genellikle bir başka tahribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışmadır. Zaten diğer tahribatsız muayene yöntemleri için hazırlanmış uygulama standardlarının çoğunda da öncelikle gözle muayene yapılması ve bulguların kaydedilmesi istenir.

Gözle muayeneler ve değerlendirmeler minimum Seviye-2 sertifikalı personeller veya kaynak mühendisleri tarafından yapılmaktadır.

Yorum Yap