mergenkalite_proje

Radyografik Test (RT)

Radyografik test yöntemi, oldukça hassas bir muayene yöntemi olması ve muayene sonuçlarının kalıcı olarak kaydedilebilir olmasından dolayı sanayide yaygın olarak kullanılan tahribatsız muayene yöntemilerinden biridir.

Muayene edilecek parçaya X veya Gamma ışınları yeterli nüfuziyet süresi boyunca malzeme içerisinden geçmesi sağlanır ve parçanın arka tarafına yerleştirilmiş bir film üzerinde görüntü oluşturulur. Sonra radyografik test, talep edilen standardın öngördüğü şartlar yerine getirilerek yapılır ve test sonrası, filmler banyo işleminden geçirilir. Banyo işleminden sonra filmler, minimum Seviye 2 sertfikasına sahip personel tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda rapor hazırlanır.

Bulguların değerlendirilmesi, diğer tahribatsız test yöntemlerine göre daha kolay olan Radyografik Muayene kaynak dikişleri, dövme, döküm ve bunun gibi ürünlerin muayenesinde çok yaygın kullanıma sahiptir. Firma bünyemizde radyografik testler, alt yüklenici iş ortaklarımız ile yapılmaktadır.

Kullanılan bu radyasyon ışınları insan sağlığı için oldukça tehlikeli olduğundan muayene personelinin doğru eğitimi almış olması ve muayene sırasında eğitim almamış kişilerin bulunmaması çok önemlidir.

Yorum Yap