mergenkalite_proje

Sıvı Penetrant Testi

Sıvı Penetrant Testi, tahribatsız testin (NDT) en yaygın uygulanan yöntemidir. Malzeme veya kaynak yüzeyinde, yüzeye açık belirtilerin tespitinde kullanılır. 

Muayene edilecek bölge, muayene öncesinde kir, pas, çapak gibi unsurlardan hassas bir şekilde temizlenmelidir. Muayene bölgesi, görünür ya da fluorışıl boya penetrant ile boyanır. Belirlediğiniz standarda göre penetrant süresince beklenir ve fazla boyadan temizlenir. Geliştirici uygulanır ve minimum penetrant süresi için beklenen süre kadar beklenir. Süre bitiminde minimum seviye 2  sertifikasına sahip personel tarafından değerlendirilir. 

Yorum Yap