mergenkalite_proje

Ultrasonik Test

Ultrasonik Test, incelenmek istenilen malzemedeki süreksizlikleri tespit edebilmek için muayene cihazı tarafından üretilen yüksek frekanstaki (1-20 MHz) ses üstü dalgalarının test malzemesi içerisinde yayılması ve bir süreksizliğe çarptıktan sonra tekrar proba yansıması ve böylece prob tarafından algılanması temeline dayanmaktadır. 

Metalik veya metalik olmayan malzemelerde beklenen hacimsel ve çizgisel hataların tespiti için kullanılabilir. Süreksizlikler ultrasonik demete dik doğrultuda olduklarından en iyi şekilde algılanırlar, kaba taneli yapılar ve özellikle östenitik malzemeler için ultrasonik yöntem uygulanması zordur. Östenitik malzemelerin testleri için yüksek sönümlü problar kullanılmalıdır. Kaba taneli yapıya sahip çelik dökümler için ise düşük frekansa sahip problar kullanılmaktadır.

Muayeneler ve değerlendirmeler, Ultrasonik Test Seviye-2 sertifikasına sahip uzman personellerimiz tarafından yapılmaktadır.

Ultrasonik test ile her türlü parça, kaynak dikişleri, döküm ve dövme parçalar test edilebilmektedir.  
Endüstride, Petro kimya, enerji, denizcilik, havacılık, otomotiv gibi endüstriyel ortamlarda metal et kalınlığını veya kaynak kalitesini izlemek için kullanılır.

Malzemelerin iç kısmındaki hatalar tespit edilebilir.
Hızlı ve hemen sonuç elde edilir.
Çevreye ve insan sağlığı için zararlı değildir.
Test ekipmanlarının taşıması kolay ve pratiktir.
Test probu test yüzeyine tam temas edecek şekilde yüzey hazırlaması yeterlidir.

Yorum Yap