mergenkalite_proje

Kaynak yapılacak malzemenin ve kullanılacak kaynak dolgu malzemelerinin birbirleri ile uyumluğunun standartların istediği testler sonucunda onaylanmasına
"Kaynak Yöntem Testi Onayı" denilmektedir.


Standartlara göre, yapılacak her kaynağın yapılan kaynak yöntemi, malzeme grubu ve kaynak malzemesinin uyumlu olduğunu belirten ve proje standardına uygun olarak ASME veya EN Kodlarına uygun şekilde kaynakların yapıldığını, mekanik testlerin yapıldığını ve sonuçların uygun olduğunu gösteren rapora gereksinim vardır. 


Her “Kaynak Talimatı”nın (WPS) 
kendisini destekleyen bir “Kaynak Yöntem Testi Onay Raporu” (WPQR)
olması gereklidir.