Mergen Kalite Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti. Türk Akteditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından yapılan denetimler sonucunda; muayene faaliyetlerinin tarafsızlığı ve tutarlılığına ilişkin şartları kapsayan  TS EN  ISO/IEC 17020:2012 Standardına Göre; A Sınıfı Muayene Kuruluşu olarak tescil edilmiştir.

Mergen Kalite, muayene edilen öğelerin ulusal ve uluslararası mevzuata, standartlara, şartnamelere, muayene programlarına veya sözleşmelere uygunlukları konusunda bilgiler sağlamak amacıyla; özel müşteriler, bağlı oldukları ana kuruluşlar veya yetkili makamlar adına değerlendirmeler gerçekleştirmektedir.