Muayene Alanı

Muayene Türü

Standart / Şartname

Metal Yapılar

İmalat ve Montaj Süreci Denetimi

En 1090-2
AWS D1.1

Metal İşlenmiş Parçalar
(Metal Borular, Metal Levhalar)

İmalat Süreci Kontrolü,
Malzeme Değerlendirme ve Onaylama

EN 10025
API 5L
EN 10204

Kaynaklı İmalat

Sabit Bağlantı Prosedürleri Yeterlilik Değerlendirilmesi ve Onayı, 
İmalat Süreci Kontrolü

EN 1090-2
EN ISO 15613
EN ISO 15614-1-2-7-8
AWS D1.1
API 1104
ASME  BPVG SEC IX

Tahribatsız Muayene

Görsel Muayene

EN ISO 17637
EN ISO 5817
EN ISO 10042

Tahribatsız Muayene

SIVI PENETRANT MUAYNESİ (PT)

EN ISO 3452-1
EN ISO 3059
EN ISO 23277
EN ISO 5817
EN ISO 10042
EN ISO 17635
EN 1371-1
EN 1371-2
EN 10228-2

Tahribatsız Muayene

Manyetik Parçacık Muaynesi (MT)

EN ISO 9934-1
EN ISO 17638
EN ISO 3059
EN ISO 23278
EN ISO 5817
EN ISO 10042
EN ISO 17635
EN 1369
EN 10228-1

Tahribatsız Muayene

Ultrasonik Muayene (UT)

TS EN 10160
TS EN 10228-3
TS EN 10308
TS EN 12680-1
TS EN ISO 17640
TS EN ISO 5817
TS EN ISO 11666
TS EN 23279
TS EN 14127

Tahribatsız Muayene

Radyografik Film Değerlendirme (RT)

TS EN ISO 10675-1