Mergen Kalite Tahribatsız Muayne

Manyetik Parçacık Testi – MT

Manyetik Parçacık Testi, ferromanyetik bütün malzemelerde yüzey hatalarının tespiti için, malzeme üzerinde manyetik alan oluşturma ve süreksizliklerin manyetik akı kaçağı oluşturarak tespit edilme prensibine dayanır.

Manyetik Parçacık Testinde kullanılan demir tozu karışımı sıvılar ile manyetik akı kaçağı üzerinde demir tozu birikmesi ile tespit edilmektedir.

Kullanılan demir tozunun özelliğine göre görünür veya flüorışıl yöntem olarak test uygulanmaktadır. Yüzey veya yüzeyin hemen altı süreksizliklerin bulunması için kullanılan hızlı ve güvenilir bir yöntemdir.

Manyetik Parçacık Testi

Unutmayın!

Tüm Tahribatsız Muayene yöntemlerinde olduğu gibi Manyetik Parçacık Testi muayene ve değerlendirmeleri de, en son teknoloji cihazlar ve alanında uzman minimum seviye 2 sertifika sahibi personellerimiz tarafından yapılmaktadır.
  • Güvenilir Ekipman
  • Uzman Personel
  • Standartlara Uygun
  • Doğru Raporlama

Manyetik Parçacık Testi özellikle; kaynaklı üretimde, cüruf kalıntıları, gözenek, çatlak ve yetersiz nüfuziyet gibi iç kaynak hatalarının bulunmasında kullanılır. Döküm hataları, laminasyon, korozyon , kalınlık ölçümleri de bu bu metot ile yapılabilir. Mergen Kalite Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti. Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir A tipi Muayene Kuruluşu olarak tüm testleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir.  

Manyetik Parçacık Testi Akım Geçirme Teknikleri

Eksenel Akım Geçişi
Prodlar; Akım Geçişi
İndüklenmiş Akım Geçişi

Manyetik Akı Geçirme Teknikleri

Tel iletken
Bitişik iletken/iletkenler
Sabit tesis
Taşınılabilir elektromıknatıs (Yoke)
Esnemez sargı
Esnek sargı

Manyetik Parçacık Testi Avantajları

Hızlı ve hemen sonuç veren bir yöntemdir, detaylı temizliğe ihtiyaç duymaz ve ince boya tabakaları üzerine uygulanabilir. (50µm’a kadar), parça geometrisinin sınırlaması azdır.