Pozitif Malzeme Tanımlama

Pozitif Malzeme Tanımlama (Positive Material Identification, PMI) veya diğer adıyla Alaşım Doğrulama (Allow Verification, AV) Malzemenin kimyasal analizini ve malzemenin tanımlanmasını sağlayan malzemeye zarar vermeden uygulanan taşınabilir ve hızlı bir şekilde sonuç almayı sağlayan bir muayene yöntemdir. PMI Testi kullanılarak Ti, V, Mn , Co, Fe , Cu, Zn, Ni, Se , Nb, Mo elementleri tespit edilmektedir. Bir malzemenin içeriğinin ne olduğu ve elementlerin yüzde oranını bulmaya yarar. PMI aynı zamanda kullanılan ana malzeme ile dolgu malzemesinin uyumluluğunun kontrolünde yaygın olarak kullanılır.  Mergen Kalite Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti. Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir A tipi Muayene Kuruluşu olarak tüm testleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir.

POZİTİF MALZEME TANIMLAMA PMI/AV Uygulama Alanları

Pozitif Malzeme Tanımlama Testleri PMI/AV işlemleri sayesinde yanlış bir alaşımın kullanılması sonucu ileride oluşabilecek korozyon ve buna bağlı hasarlar önlenebilmektedir. Malzeme kontrolünün kritik düzeyde önemli olduğu bir çok endüstride imalat öncesi, imalat sırasında veya sonrasında ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde yapılmalıdır.

Havacılık/uzay, otomotiv, petrokimya, hidroelektrik  ve nükleer reaktör tesislerinde, savunma sanayiinde, tersanelerde, madencilikte (cevher analizi), medikal uygulamalarda, hammadde, yarı–mamul, mamul, hurda alımlarında, hurda ayıklanmasında, karışma ihtimali olan ve/veya tanımlanamayan mevcut malzemelerin kontrolünde, korozyon ihtimali olan konstrüksiyon ve tesisatlarda, dökme/dövme demirin, kaynak metalinin, sert lehimin, mücevherlerin (örneğin kıymetli metallerin), arkeolojik buluntuların, vs. elemental analizinde PMI/AV işlemleri yaygın olarak uygulanmaktadır. Özellikle havacılık/uzay ve otomotiv endüstrilerinde daha üstün nitelikteki hafif malzemelere duyulan ihtiyaç alüminyum, magnezyum, titanyum gibi hafif metaller içeren özel alaşımların ve çeşitli kompozitlerin üretilmesini teşvik ederken, buna paralel olarak bu kritik malzemelerin PMI/AV işlemlerinin önemini de arttırmaktadır.

POZİTİF MALZEME TANIMLAMA (PMI) TESTİ

Element analizi amacıyla kullanılan bu yöntemin başlıca avantajları kısa analiz süresi, duyarlılık, kullanım kolaylığı, hasarsız inceleme yöntemi olması ve düşük fiyatlı ekipmanlarla gerçekleştirilebilir. PMI testi hem ana malzeme hem de bu malzemeye uygulanmak istenen dolgu malzemesi için de kullanılarak kullanılmak istenen dolgu malzemesinin ana malzemeye uygunluğu tespit edilebilir.

Kaynak işlemlerinde kullanılan ilave kaynak teli, elektrotu ve diğer sarf malzemeleri kontrol edilebilmekte, yanlış alaşım ve malzeme kullanımı kaynak metali üzerinden direkt olarak tespit edilebilmektedir. PMI/AV işlemlerinin yayınlaşmasını sağlayan diğer bir unsur da yasal mevzuattır. Uluslararası sözleşmeler (Basel Sözleşmesi––Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolü, Minamata Cıva Sözleşmesi, vs.) ve Avrupa Birliği mevzuatı (REACH Tüzüğü––Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması, RoHS Yönergesi––Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması, Oyuncak Güvenliği Yönergesi, vs.) paralelinde hazırlanan ulusal mevzuatımız belli malzemeler için PMI/AV işlemlerini zaruri hale getirmektedir.