radyografik test

Radyografik Test – RT

Radyografik Test, Tahribatsız Muayene  metotlarının en eskilerinden biridir. 1895 senesinde X-ışınlarının Wilhelm Conrad Roentgen tarafından keşfedilmesine kadar dayanır. Radyografik Test ilk olarak 1930 yılında Amerikan Donanması kaynak dikişlerinin kontrolünde kullanılarak endüstride bir Tahribatsız Muayene metodu olarak kabul görmüştür. İkinci dünya harbinden sonra gama ışınlarının ve takriben 1960 senelerinden sonra da nötronların kullanılmaya başlanması ile endüstriyel radyografinin sınırları çok genişlemiştir. Radyografik Test yöntemi, oldukça hassas bir muayene yöntemi olması ve muayene sonuçlarının kalıcı olarak kaydedilebilir olmasından dolayı sanayide yaygın olarak kullanılan tahribatsız muayene yöntemlerinden biridir.

Radyografik Test

Havacılıkta, gemi yapımında, savunma sanayinde, boru hatlarında, endüstriyel tesislerde tercih edilen ve yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Başlıca tespit edilebilen hatalar, gaz boşlukları, çatlaklar, gözenekler, curuf kalıntıları, yapışma noksanlıkları, yanma olukları, eksenel kaçıklık ve benzeri üretimden kaynaklanan hataların tespit edilmesine olanak sağlar.

Radyografik Test Her türden metale, seramik, plastik gibi metal olmayan malzemelere uygulanabilir. Muayene edilecek parçaya X veya Gamma ışınları yeterli nüfuziyet süresi boyunca malzeme içerisinden geçmesi sağlanır ve parçanın arka tarafına yerleştirilmiş bir film üzerinde görüntü oluşturulur. Sonra radyografik test, talep edilen standardın öngördüğü şartlar yerine getirilerek yapılır Mergen Kalite Kontrol Ltd. Şti. tarafından yapılan bu testler minimum Seviye 2 sertifikasına sahip personel tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda rapor hazırlanır.

Kullanılan bu radyasyon ışınları insan sağlığı için oldukça tehlikeli olduğundan muayene personelinin doğru eğitimi almış olması ve muayene sırasında eğitim almamış kişilerin bulunmaması çok önemlidir.

Aliminyum, paslanmaz, çelik tankların kaynaklarının kontrolü
Döküm, dövme malzemelerin üretim kontrolü
1mm-65 mm kadar çekim yapılır
Çelik, bakır aliminyum, titanyum, komposit gibi malzemelerin kontrolüne olanak sağlar.
Çok yüksek görüntü kalitesi elde edilir.