Sıvı Penetrant Testi

Tahribatsız Muayene

Tahribatsız muayene (Non Destructive Test), malzemenin yüzeyinde veya içyapısındaki gözle tespit edilemeyen süreksizliklerin, malzemeye zarar vermeden tespit edilmesinde kullanılan yöntemlerdir. Mergen Kalite Endüstride en çok kullanılan tahribatsız muayene yöntemlerini en son teknoloji ekipmanlar, eğitimli ve uzman kadrosu ve minimum Seviye 2 perssonelleri ile gerçekleştirmektedir.

Sıvı Penetrant Testi Nedir?

Sıvı Penetrant Testi  tahribatsız muayene yöntemlerinden biri olarak gözle görülemeyen hataların tespitini yapabilmek için ilk olarak demir yolu endüstrisinde kullanılmıştır.

Sıvı Penetrant Kontrolü (LPI) veya Penetrant Testi (PT) olarak da bilinen bu metot, tüm gözenekli olmayan malzemelerde (metaller, plastikler veya seramikler) yüzey süreksizliklerini tespit etmek için hızlı, tahribatsız test metotları içerisinde (NDT) en yaygın uygulanan yöntemdir. Malzeme veya kaynak yüzeyinde, yüzeye açık belirtilerin tespitinde kullanılır.

ISO ve EN STANDARTLARI

EN ISO 3452-1

EN ISO 3452-2

EN ISO 3452-3

EN ISO 3452-4

EN ISO 3059

Sıvı Penetrant Testi Uygulaması

Nasıl Yapılır?

Muayene edilecek bölge, muayene öncesinde kir, pas, çapak gibi unsurlardan hassas bir şekilde temizlenmelidir. Muayene bölgesi, görünür ya da fluorışıl boya penetrant ile boyanır. Belirlediğiniz standarda göre penetrant süresince beklenir ve fazla boyadan temizlenir. Geliştirici uygulanır ve minimum penetrant süresi için beklenen süre kadar beklenir. Süre bitiminde minimum seviye 2  sertifikasına sahip personel tarafından değerlendirilir.

Sıvı Penetrant Test yönteminin en büyük avantajı malzeme tipi ile sınırlanmamasıdır. Yani çelik, seramik, cam, plastik vb. birçok malzeme üzerinde kullanabilir.