Tahribatsız Muayene (NDT)

Tahribatsız Muayene – Günümüzde tahribatsız muayene yöntemleri, ürün bütünlüğünü ve güvenilirliğini sağlamak, üretim süreçlerini kontrol etmek, üretim ve kalite maliyetlerini düşürmek ve
tek tip bir kalite seviyesini korumak için imalat ve servis denetimlerinde kullanılmaktadır. İnşaat sırasında, imalat ve montaj aşamalarında malzemelerin ve birleştirme işlemlerinin kalitesini sağlamak için Tahribatsız Muayene kullanılır. Servisteki ürünlerin, tesislerin sürekliliğini ve insan güvenliğini sağlamak amacıyla da çeşitli Tahribatsız Muayene metotları tercih edilmektedir.  Bu metotlar standartlarda belirtilen eğitim saatlerini doldurmuş ve sınavı başarılı şekilde geçmiş sertifikalı personeller tarafından yapılmalıdır. 

Tahribatsız Muayene Alanında "Lider Servis Sağlayıcı" Mergen Kalite

Mergen Kalite Kontrol Hizmetleri olarak EN ISO 9712 (EN 473) ve ASNT TC 1A standardına göre, minimum seviye 2 sertifikalı uzman personel kadrosuyla, endüstriyel ve kaynaklı ürün ve uygulamalarınızda tahribatsız muayeneleri gerçekleştirmekteyiz.

Non Destructive Testing (NDT)

Tahribatsız Muayene – Tahribatsız Test – Non Destructive Test – malzemenin yüzeyinde veya iç yapısındaki gözle tespit edilemeyen süreksizliklerin, malzemeye zarar vermeden tespit edilmesinde kullanılan yöntemlerdir. Endüstride en çok kullanılan tahribatsız muayene yöntemleri; 

  • Görsel test
  • Manyetik parçacık testi
  • Penetrant testi
  • Ultrasonik test
  • Radyografik test

 

Bu yöntemler standartlarda belirtilen eğitim saatleri doldurmuş ve sınavı başarılı şekilde geçmiş sertifikalı personeller tarafından yapılmalıdır. Mergen Kalite olarak EN ISO 9712 (EN 473) ve ASNT TC 1A standardına göre, seviye II ve seviye III sertifikalı uzman personel kadromuzla, endüstriyel ve kaynaklı ürün ve uygulamalarınızda tahribatsız muayeneleri gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda ferritik ve östenitik çelikler, alüminyum alaşımları, nikel alaşımları, bakır alaşımları ve titanyum alaşımlarının malzemenin karakteristikleri ve uygulama alanlarının imkânlarına göre,  yüzey kusurlarının muayenesinde görsel muayene VT (ISO 17637), manyetik partikül MT (ISO 17638), Penetrant test PT (ISO 3452-1); iç kusurların muayenesinde ferritik ve östenitik çelikler, alüminyum alaşımları, nikel ve bakır alaşımları ve titanyum alaşımlarında Radyografik test RT (ISO 17636) ve ultrasonik test UT (ISO 17640) uygulanmaktadır.

Bizim İçin Kalite

"Standarttır"

Tahribatsız Test (NDT)

Tahribatsız Test (NDT) kendi başına bir bilim dalıdır. Tahribatsız test yöntemleri hammadde, yarı mamül ve mamül malzemeler üzerinde uygulanabildiği gibi işletme esnasında çalışmayı durdurmadan gerekli testlerin yapılmasına da olanak tanır. Tahribatsız oluşu nedeni ile daha hızlı ve ekonomiktir. Bugün sanayinin birçok dalında kullanıldığı gibi sağlık, bilimsel çalışmalar gibi birçok değişik kullanım dalları vardır. Test sonuçları çoğu zaman sistem durdurulmadan test esnasında alındığı için kısa sürede müdahale imkanı tanır.

Bütün NDT yöntemlerinde belirtilen en önemli unsur ise yöntemi uygulayacak personelin konusu üzerine yeterli düzeyde eğitim almış olması ve belirli bir tecrübesinin olması istenmektedir.
NDT yöntemlerinden biri için en iyi yöntem demek uygun değildir. Kullanım yerine göre uygun olan yöntem belirlenmelidir.