Ultrasonik Test (UT)

  • Ultrasonik test nedir?
  • Ultrasonik muayene ne için kullanılır?
  • Ultrasonic test nasıl yapılır?
  • Ultrasonik muayenede temel prensipler nelerdir?

 

Ultrasonik Test Nedir?

Ultrasonik Test, incelenmek istenilen malzemedeki süreksizlikleri tespit edebilmek için muayene cihazı tarafından üretilen yüksek frekanstaki (1-20 MHz) ses üstü dalgalarının test malzemesi içerisinde yayılması ve bir süreksizliğe çarptıktan sonra tekrar proba yansıması ve böylece prob tarafından algılanması temeline dayanmaktadır. 

Kullanım amacı için gerekli olan özellikleri bozmadan, hasar vermeden gerektiğinde tüm malzemenin muayenesine imkân vermektedir. Tahribatsız muayene, incelenen bölgedeki hataların nereden kaynaklandığını bulup üretim başlangıcında hataları düzeltme imkânı verir. Dolayısıyla üretilen malzemenin güvenirliğini artırır.

Prob tarafından algılanan dalgalar (piezoelektrik olay ile) elektrik sinyallerine dönüştürülür ve
katod ışınları tübü ekranında malzeme içyapısının habercisi olan yankılar (ekolar) şeklinde
görülür. Ekran üzerinde gözlenen ekoların konumları ve genlikleri süreksizliğin bulunduğu
yer ve boyutları hakkında bilgi verir.

Ultrasonik Test Ne İçin Kullanılır?

Metalik veya metalik olmayan malzemelerde beklenen hacimsel ve çizgisel hataların tespiti için kullanılabilir. Süreksizlikler ultrasonik demete dik doğrultuda olduklarından en iyi şekilde algılanırlar, kaba taneli yapılar ve özellikle östenitik malzemeler için ultrasonik yöntem uygulanması zordur. Östenitik malzemelerin testleri için yüksek sönümlü problar kullanılmalıdır. Kaba taneli yapıya sahip çelik dökümler için ise düşük frekansa sahip problar kullanılmaktadır.

Ultrasonik Test - Tahribatsız Muayane - NDT - Non Destructive Testing

Tahribatsız Muayene – Mergen Kalite – Ultrasonik Test Uygulama

Dikkat!

Mergen Kalite, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’a akredite bir kuruluştur. Gerçekleştirilen Ultrasonik Test muayeneleri ve değerlendirmeleri, Ultrasonik Test Seviye-2 sertifikasına sahip uzman personeller tarafından yapılmaktadır.

Ultrasonik Test Nerelerde Kullanılır?

Ultrasonik test ile her türlü parça, kaynak dikişleri, döküm ve dövme parçalar test edilebilmektedir.  
Endüstride, Petro kimya, enerji, denizcilik, havacılık, otomotiv gibi endüstriyel ortamlarda metal et kalınlığını veya kaynak kalitesini izlemek için, metalik veya metalik olmayan malzemelerde beklenen hacimsel hatalar ile çatlak türü yüzey hatalarının tespiti için kullanılabilir.

Yaklaşık 30 mm. ye kadar cidar veya kaynak dikişi kalınlıklarında radyografik muayenelerin kullanımı öngörülür. Daha büyük kalınlıklar için birincil muayene yöntemi olarak ultrasonik muayene uygulanır.

Ultrasonik Test - Tahribatsız Muayane - NDT - Non Destructive Testing - UT

Tahribatsız Muayene – Mergen Kalite – Ultrasonik Test Uygulama Görünümü

Kullanılan cihazlar, problar ve yardımcı aparatlar (hassasiyeti ayarlamak için kalibrasyon ve referans blokları, referans skalaları, vs.) teknolojinin son durumuna ve normlara (örneğin; EN 12223, EN ISO 7963/ISO 2400, EN ISO 17640 veya ISO 16810 veya TSE’nin ilgili standartları) uygun olmalıdır.