Manyetik Parçacık Testi

Manyetik Parçacık Testi, ferromanyetik bütün malzemelerde yüzey hatalarının tespiti için, malzeme üzerinde manyetik alan oluşturma ve süreksizliklerin manyetik akı kaçağı oluşturarak tespit edilme prensibine dayanır.

Manyetik Parçacık Testinde kullanılan demir tozu karışımı sıvılar ile manyetik akı kaçağı üzerinde demir tozu birikmesi ile tespit edilmektedir. 

Kullanılan demir tozunun özelliğine göre görünür veya flüorışıl yöntem olarak test uygulanmaktadır. Yüzey veya yüzeyin hemen altı süreksizliklerin bulunması için kullanılan hızlı ve güvenilir bir yöntemdir. 

Manyetik Parçacık Testi (MT)

Ferromanyetik malzemeler içindeki süreksizlikler manyetik permeabilitide ani değişmelere sebep olurlar. Bu değişmeler parça üzerine serpilmiş manyetik tozun belirli noktalarda toplanması ile görünür hale getirilir. Tabiidir ki bu toz kuvvetli manyetik gradienti daha iyi belirleyecektir. Bir kusur civarında en büyük manyetik gradienti elde etmek için tatbik olunan alanın kusurun eksenine dik olması gerekir. Yani bu metot yönsel bir metottur. Bu metotla muayene olunacak parçanın önce manyetikleştirilmesi ve muayene bitince de bu manyetikliğin kaldırılması gerekir.

manyetik parçacık testi mergen kalite uyugulama foto
manyetik parçacık testi mergen kalite uyugulama foto

Kaynaklarda, curuf kalıntıları, gözenek, çatlak, yan cidara kaynamama ve yetersiz nüfuziyet gibi iç kaynak hatalarının bulunmasında kullanılır. Döküm hataları, laminasyon, korozyon , kalınlık ölçümü bu metod ile yapılır:

Parça bir daimi magnetin veya elektromagnetin alanı içine konur.

Parça üzerinden doğru akım geçen bir bobinin çekirdeğini teşkil eder.

Parça üzerinden yüksek amperli doğru akım geçirilir.

Manyetik Parçacık Test yöntemleri aşağıdaki gibidir. Kaynaklı imalat ve döküm gibi sektörlerde en çok kullanılan manyetik test yöntemi “Portable electromagnet (Yoke)” ‘dir.

Akım Geçirme Teknikleri
  • Eksenel Akım Geçişi
  • Prodlar; Akım Geçişi
  • İndüklenmiş Akım Geçişi
 
Manyetik Akı Geçirme Teknikleri
  • Tel iletken
  • Bitişik iletken/iletkenler
  • Sabit tesis
  • Taşınılabilir elektromıknatıs (Yoke)
  • Esnemez sargı
  • Esnek sargı
AVANTAJLARI

Hızlı ve hemen sonuç veren bir yöntemdir.
Detaylı temizliğe ihtiyaç duymaz ve ince boya tabakaları üzerine uygulanabilir. (50µm’a kadar)
Parça geometrisinin sınırlaması azdır.

DEZAVANTAJLARI

Sadece ferromanyetik (mıknatıslanabilen) malzemelere uygulanabilir. AC veya DC akımla çalışan ekipmanların kullanılması gereklidir. Bağzı durumlarda pahalı bir yöntem olabilir.