sıvı penetrant testi mergen kalite uygulama testi

Sıvı Penetrant Testi – PT

Sıvı Penetrant Testi  tahribatsız muayene yöntemlerinden biri olarak gözle görülemeyen hataların tespitini yapabilmek için ilk olarak demir yolu endüstrisinde kullanılmıştır. Sıvı Penetrant Kontrolü (LPI) veya Penetrant Testi (PT) olarak da bilinen bu metot, tüm gözenekli olmayan malzemelerde (metaller, plastikler veya seramikler) yüzey süreksizliklerini tespit etmek için hızlı, tahribatsız test metotları içerisinde (NDT) en yaygın uygulanan yöntemdir. Malzeme veya kaynak yüzeyinde, yüzeye açık belirtilerin tespitinde kullanılır.

Sıvı Penetrant Testi – PT

Muayene edilecek bölge, muayene öncesinde kir, pas, çapak gibi unsurlardan hassas bir şekilde temizlenmelidir. Muayene bölgesi, görünür ya da fluorışıl boya penetrant ile boyanır. Belirlediğiniz standarda göre penetrant süresince beklenir ve fazla boyadan temizlenir. Geliştirici uygulanır ve minimum penetrant süresi için beklenen süre kadar beklenir.

sıvı penetrant testi

Unutmayın!

Tüm Tahribatsız Muayene yöntemlerinde olduğu gibi Sıvı Penetrant Testi muayene ve değerlendirmeleri de, en son teknoloji ekipmanlar ve alanında uzman minimum seviye 2 sertifika sahibi personellerimiz tarafından yapılmaktadır.
  • Güvenilir Ekipman
  • Uzman Personel
  • Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun
  • Doğru Raporlama

Sıvı Penetrant Testi’nin Endüstride Kullanımı

Sıvı Penetrant Test yönteminin en büyük avantajı malzeme tipi ile sınırlanmamasıdır. Yani çelik, seramik, cam, plastik vb. birçok malzeme üzerinde kullanabilir. Mergen Kalite Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti.Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir A tipi Muayene Kuruluşu olarak tüm testleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Sıvı Penetrant Testi Standartları:

EN ISO 3452-1 – Tahribatsız muayene – Penetrant muayenesi – Bölüm 1: Genel kurallar
EN ISO 3452-2 – Tahribatsız muayene – Penetrant muayenesi – Bölüm 2: Penetrant malzemelerinin muayenesi
EN ISO 3452-3 – Tahribatsız muayene – Penetrant muayenesi – Bölüm 3: Referans muayene blokları
EN ISO 3452-4 – Tahribatsız muayene – Penetrant muayenesi – Bölüm 4: Cihazlar
EN ISO 3059 – Tahribatsız muayene – Penetrantla muayene ve manyetik parçacıkla muayene – İnceleme şartları