ultrasonik test mergen kalite uygulaması

Ultrasonik Test – UT

Ultrasonik Test, incelenmek istenilen malzemedeki süreksizlikleri tespit edebilmek için muayene cihazı tarafından üretilen yüksek frekanstaki (1-20 MHz) ses üstü dalgalarının test malzemesi içerisinde yayılması ve bir süreksizliğe çarptıktan sonra tekrar proba yansıması ve böylece prob tarafından algılanması temeline dayanmaktadır. Metalik veya metalik olmayan malzemelerde beklenen hacimsel ve çizgisel hataların tespiti için kullanılabilir. Süreksizlikler ultrasonik demete dik doğrultuda olduklarından en iyi şekilde algılanırlar, kaba taneli yapılar ve özellikle östenitik malzemeler için ultrasonik yöntem uygulanması zordur. Östenitik malzemelerin testleri için yüksek sönümlü problar kullanılmalıdır. Kaba taneli yapıya sahip çelik dökümler için ise düşük frekansa sahip problar kullanılmaktadır.

Unutmayın!

Ultrasonik Test muayene ve değerlendirmeleri, Ultrasonik Test Seviye-2 sertifikasına sahip uzman personellerimiz tarafından yapılmaktadır.
  • Güvenilir Ekipman
  • Uzman Personel
  • Ulusal Standartlara Uygun
  • Hızlı Sonuç
  • Doğru Raporlama Hizmeti

Mergen Kalite Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti. Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir A tipi Muayene Kuruluşu olarak tüm tahribatsız muayene testlerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Ulrasonik Test Kullanım Alanları

Ultrasonik test ile her türlü parça, kaynak dikişleri, döküm ve dövme parçalar test edilebilmektedir. Endüstride, Petro kimya, enerji, denizcilik, havacılık, otomotiv gibi endüstriyel ortamlarda metal et kalınlığını veya kaynak kalitesini izlemek için kullanılır.

Ultrasonik Test Avantajları

Malzemelerin iç kısmındaki hatalar tespit edilebilir.
Hızlı ve hemen sonuç elde edilir.
Çevreye ve insan sağlığı için zararlı değildir.
Test ekipmanlarının taşıması kolay ve pratiktir.
Test probu test yüzeyine tam temas edecek şekilde yüzey hazırlaması yeterlidir.